Πολυτεχνική Σχολή - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ελλάς
Faculty of Engineering - Aristotle University of Thessaloniki - Greece